لیست قیمت تشک رویال (آخرین بروز رسانی آبان 97)

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 875,000  743,750  131,250 
2 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200 620,000  527,000  93,000 
3 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 875,000  743,750  131,250 
4 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200 970,000  824,500  145,500 
5 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200 1,030,000  875,500  154,500 
6 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,054,000  186,000 
7 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200 570,000  484,500  85,500 
8 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200 820,000  697,000  123,000 
9 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200 885,000  752,250  132,750 
10 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200 945,000  803,250  141,750 
11 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,054,000  186,000 
12 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200 620,000  527,000  93,000 
13 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200 925,000  786,250  138,750 
14 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200 1,000,000  850,000  150,000 
15 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200 1,085,000  922,250  162,750 
16 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,054,000  186,000 
17 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200 895,000  760,750  134,250 
18 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200 1,345,000  1,143,250  201,750 
19 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200 1,460,000  1,241,000  219,000 
20 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200 1,575,000  1,338,750  236,250 
21 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200 1,790,000  1,521,500  268,500 
22 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200 705,000  599,250  105,750 
23 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200 1,410,000  1,198,500  211,500 
24 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200 1,030,000  875,500  154,500 
25 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200 1,135,000  964,750  170,250 
26 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200 1,240,000  1,054,000  186,000 
27 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200 1,765,000  1,500,250  264,750 
28 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200 1,955,000  1,661,750  293,250 
29 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200 2,080,000  1,768,000  312,000 
30 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200 1,240,000  1,054,000  186,000 
31 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200 2,480,000  2,108,000  372,000 
32 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,030,000  875,500  154,500 
33 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200 1,470,000  1,249,500  220,500 
34 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200 1,630,000  1,385,500  244,500 
35 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200 1,785,000  1,517,250  267,750 
36 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200 2,060,000  1,751,000  309,000 
37 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200 1,450,000  1,232,500  217,500 
38 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200 2,100,000  1,785,000  315,000 
39 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200 2,310,000  1,963,500  346,500 
40 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200 2,470,000  2,099,500  370,500 
41 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200 2,900,000  2,465,000  435,000 
42 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,105,000  939,250  165,750 
43 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 1,745,000  1,483,250  261,750 
44 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 1,870,000  1,589,500  280,500 
45 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 1,995,000  1,695,750  299,250 
46 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 2,210,000  1,878,500  331,500 
47 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,440,000  1,224,000  216,000 
48 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 2,100,000  1,785,000  315,000 
49 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 2,260,000  1,921,000  339,000 
50 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 2,415,000  2,052,750  362,250 
51 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 2,880,000  2,448,000  432,000 
52 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,700,000  1,445,000  255,000 
53 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 2,815,000  2,392,750  422,250 
54 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 2,970,000  2,524,500  445,500 
55 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 3,130,000  2,660,500  469,500 
56 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 3,400,000  2,890,000  510,000 
57 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200 2,500,000  2,125,000  375,000 
58 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200 4,095,000  3,480,750  614,250 
59 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200 4,305,000  3,659,250  645,750 
60 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160 4,515,000  3,837,750  677,250 
61 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200 5,000,000  4,250,000  750,000 
62 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200 2,415,000  2,052,750  362,250 
63 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200 3,885,000  3,302,250  582,750 
64 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200 4,095,000  3,480,750  614,250 
65 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200 4,410,000  3,748,500  661,500 
66 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200 4,830,000  4,105,500  724,500