لیست قیمت تشک رویال (آخرین بروز رسانی آبان 97)

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 875,000  809,400  65,600 
2 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200 620,000  573,600  46,400 
3 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 875,000  809,400  65,600 
4 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200 970,000  897,300  72,700 
5 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200 1,030,000  952,800  77,200 
6 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,147,100  92,900 
7 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200 570,000  527,300  42,700 
8 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200 820,000  758,600  61,400 
9 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200 885,000  818,700  66,300 
10 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200 945,000  874,200  70,800 
11 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,147,100  92,900 
12 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200 620,000  573,600  46,400 
13 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200 925,000  855,700  69,300 
14 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200 1,000,000  925,100  74,900 
15 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200 1,085,000  1,003,700  81,300 
16 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200 1,240,000  1,147,100  92,900 
17 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200 895,000  827,900  67,100 
18 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200 1,345,000  1,244,200  100,800 
19 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200 1,460,000  1,350,600  109,400 
20 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200 1,575,000  1,456,900  118,100 
21 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200 1,790,000  1,655,800  134,200 
22 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200 705,000  652,200  52,800 
23 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200 1,410,000  1,304,300  105,700 
24 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200 1,030,000  952,800  77,200 
25 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200 1,135,000  1,049,900  85,100 
26 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200 1,240,000  1,147,100  92,900 
27 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200 1,765,000  1,632,700  132,300 
28 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200 1,955,000  1,808,400  146,600 
29 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200 2,080,000  1,924,100  155,900 
30 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200 1,240,000  1,147,100  92,900 
31 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200 2,480,000  2,294,100  185,900 
32 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,030,000  952,800  77,200 
33 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200 1,470,000  1,359,800  110,200 
34 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200 1,630,000  1,507,800  122,200 
35 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200 1,785,000  1,651,200  133,800 
36 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200 2,060,000  1,905,600  154,400 
37 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200 1,450,000  1,341,300  108,700 
38 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200 2,100,000  1,942,600  157,400 
39 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200 2,310,000  2,136,800  173,200 
40 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200 2,470,000  2,284,800  185,200 
41 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200 2,900,000  2,682,600  217,400 
42 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,105,000  1,022,200  82,800 
43 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 1,745,000  1,614,200  130,800 
44 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 1,870,000  1,729,800  140,200 
45 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 1,995,000  1,845,400  149,600 
46 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 2,210,000  2,044,300  165,700 
47 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,440,000  1,332,100  107,900 
48 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 2,100,000  1,942,600  157,400 
49 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 2,260,000  2,090,600  169,400 
50 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 2,415,000  2,233,900  181,100 
51 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 2,880,000  2,664,100  215,900 
52 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 1,700,000  1,572,600  127,400 
53 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 2,815,000  2,603,900  211,100 
54 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 2,970,000  2,747,300  222,700 
55 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 3,130,000  2,895,300  234,700 
56 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 3,400,000  3,145,100  254,900 
57 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200 2,500,000  2,312,600  187,400 
58 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200 4,095,000  3,787,900  307,100 
59 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200 4,305,000  3,982,200  322,800 
60 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160 4,515,000  4,176,400  338,600 
61 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200 5,000,000  4,625,100  374,900 
62 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200 2,415,000  2,233,900  181,100 
63 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200 3,885,000  3,593,700  291,300 
64 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200 4,095,000  3,787,900  307,100 
65 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200 4,410,000  4,079,300  330,700 
66 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200 4,830,000  4,467,800  362,200