تشک خوشخواب مدل آلینا 100*200CC41988789


قیمت : 1350000 تومان
تخفیف : 135,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 1,215,000 تومان

تشک الینا تشک طبی است که دارای 3 سال ضمانت شرکت خوشخواب است . تشک الینا خوشخواب بدون فنر است و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . تشک الینا دارای ارتفاع 22 دیواره سانتیمتر است . تشک الینا ارزشهای معمول تشک های فنری را دیگر ندارد .