تشک طبی داتیس مدل مانیلا
تشک طبی داتیس مدل مانیلا یک نفره 90*200
درجه نرمی 6
تشک طبی داتیس مدل مانیلا
تشک طبی داتیس مدل مانیلا یک نفره 90*200
درجه نرمی 6
  • تشک تمام طبی نرم
  • فنر متصل و مقاوم 2/2 میلی متری
  • لایه ترموفلت 1400 گرمی
  • فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها
  • اسفنج دانسیته 20 با قطر 2 سانتی متر
  • کپسول های تهویه هوا
  • دستگیره های مقاوم جهت جابجایی