تشک طبی داتیس مدل میسافیر یک نفره 90*200
لایه های تشک طبی داتیس مدل میسافیر یک نفره 90*200
تشک طبی داتیس مدل میسافیر یک نفره 90*200
لایه های تشک طبی داتیس مدل میسافیر یک نفره 90*200
  • تشک طبی فنری نرم
  • فنر متصل 2 میلی متری
  • لایه ترموفلت 1200 گرمی
  • اسفنج دانسیته 20 بین فنرها و دو طرف تشک
  • دستگیره های مقاوم جهت جابجایی
  • تشک مخصوص افراد با وزن کمتر از 80 کیلوگرم