تشک دنلپ، از نوع فنری مدل سپفیر (SAPPHIRE)، در سایز دو نفره 160*200T DN SE 160


تشک فنری دنلپ مدل SAPPHIRE

ویژگی خاص این تشک تقویت دیواره تشک با فوم دانسیته 40 و ساپورتر های فوم تیغه ای در وسط تشک است و دوطرفه بودن تشک(دریک سمت تشک دو اسفنج 25kg و 30kg استفاده شده که باعث سفت تر شدن تشک میشود و طرف دیگر فقط یک اسفنج 25kg استفاده شده که باعت نرمی تشک میشود)