تشک دنلپ، از نوع طبی، مدل ویسپر (WHISPER)، در سایز دو نفره 160*200T DN WR 160


تشک طبی دنلپ مدل WHISPER

تشک دنلپ WHISPER طبی فنری بوده و از بلوک تزریق فوم در فنر بونل تشکیل شده است . این مدل تشک فنری حاصل تجربیات شرکت دنلپ و ثبت و اختراع این شرکت در تولید انواع تشک فنری می باشد.