تشک دنلپ، از نوع فنری، مدل سندی (SANDY)، در سایز دو نفره 160*200T DN SY 160


تشک فنری دنلپ مدل SANDY

تشک دنلپSANDY طبی فنری بوده و از فنر بونل تشکیل شده است . این مدل تشک فنری حاصل تجربیات شرکت دنلپ و ثبت و اختراع این شرکت در تولید انواع تشک فنری می باشد.