تشک طبی دنلپ مدل مدیکال یک نفره 100*200T DP ML 100


تشک طبی دنلپ مدل مدیکال

مدل مدیکال یکی از محصولات برند دنلپ می باشد که از روش تزریق فوم در فنر در تولید آن استفاده می شود و تنها تولیدی تشک می باشد که از این روش استفاده می کند و باعث ماندگاری بیشتر این محصول شده است .