تشک کودک 130*70 رویال خواب آسایشT RKHA KK 70


تشک کودک رویال خواب آسایش

تشک کودک رویال خواب آسایش در اندازه 70*130 ، تشک فنري با مفتول 2/2 ميليمتر می باشد .