تشک نوجوان 180*80 رویال خواب آسایشT RKHA NN 80


تشک نوجوان رویال خواب آسایش

تشک فنری نوجوان 180*80 به لحاظ استفاده از الياف پلي استر فشرده از امتيازي فوق العاده خاصی برخوردار می باشد.