تشک دونفره 160*200 رویال خواب آسایش مدل آرامیتاT RKHA ARA 160


تشک رویال خواب آسایش مدل آرامیتا

تشک طبی فنری آرامیتا یکی از بهترین مدلهای برند رویال خواب آسایش، که از امتيازات بسیار فوق العادهای برخوردار می باشد.