تشک دونفره 140*200 رویال خواب آسایش مدل دیباT RKHA ERA 140


تشک رویال خواب آسایش مدل دیبا

تشک طبی دیبا یکی از بهترین مدلهای برند رویال خواب آسایش، که از امتيازات بسیار فوق العادهای برخوردار می باشد.