تشک رویال :

شرکت تشک رویال همان نام آشنایی است که از دیرباز به گوش ما خورده است. بله همین نام اصلی ترین نکته ای است که می‌بایست به آن توجه کنیم (شرکت تشک رویال)  بنابراین هیچ شرکتی نمی‌تواند نام خود را شرکت تشک رویال بگذارد. اما هر تشکی می‌تواند رویال باشد.

کارخانه تشک رویال کجاست؟

آدرس کارخانه تشک رویال: تهران-اسلامشهر-بزرگراه ایت الله سعیدی(جاده ساوه) میدان نماز–جاده عباس آباد – خ شهدا

لوگوی تشک رویال اصل چیست؟

دقت کنید شرکت تشک رویال تنها یک لوگو دارد و شماره ثبت آن هم زیر لوگو هک شده است.

لوگوی تشک رویال اصل

همچنین نام رویال در کنار تشک ها به این صورت درج می‌گردد:

تشکل رویال مدل پدیسان

5%

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200

2,750,000 تومان 2,612,000 تومان
پارچه تاری پودی پلی استر سوزنی ژاکارد اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان،اسفنج 3.5 سانت 25 کیلویی(پد) الیاف پلی استر 150 گرمی فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک پدیسان

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200

3,900,000 تومان 3,705,000 تومان
پارچه تاری پودی پلی استر سوزنی ژاکارد اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان،اسفنج 3.5 سانت 25 کیلویی(پد) الیاف پلی استر 150 گرمی فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک پدیسان

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200

5,500,000 تومان 5,225,000 تومان
پارچه تاری پودی پلی استر سوزنی ژاکارد اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان،اسفنج 3.5 سانت 25 کیلویی(پد) الیاف پلی استر 150 گرمی فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک پدیسان

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200

4,300,000 تومان 4,085,000 تومان
پارچه تاری پودی پلی استر سوزنی ژاکارد اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان،اسفنج 3.5 سانت 25 کیلویی(پد) الیاف پلی استر 150 گرمی فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک پدیسان

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200

4,100,000 تومان 3,895,000 تومان
پارچه تاری پودی پلی استر سوزنی ژاکارد اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان،اسفنج 3.5 سانت 25 کیلویی(پد) الیاف پلی استر 150 گرمی فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت

تشک رویال مدل پرنس

5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی فنری پرنس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200

1,750,000 تومان 1,662,000 تومان
 پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی فنری پرنس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200

2,600,000 تومان 2,470,000 تومان
 پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی فنری پرنس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200

3,500,000 تومان 3,325,000 تومان
 پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی فنری پرنس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200

2,800,000 تومان 2,660,000 تومان
 پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی فنری پرنس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200

2,700,000 تومان 2,565,000 تومان
 پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر

تشک رویال مدل آسافرم

5%
اجزای تشکیل دهنده آسافرم

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200

1,550,000 تومان 1,472,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده آسافرم

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200

2,380,000 تومان 2,261,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده آسافرم

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200

3,100,000 تومان 2,945,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده آسافرم

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200

2,580,000 تومان 2,451,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر
5%
اجزای تشکیل دهنده آسافرم

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200

2,480,000 تومان 2,356,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج 17 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت ، اسفنج رول 15 کیلویی الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: فنر متصل بونل به قطر 2.2 میلیمتر

تشک رویال مدل آرامش

5%
اجزای تشکیل دهنده تشک آرامش

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200

1,550,000 تومان 1,472,000 تومان
مشخصات تشک رویال طبی آرامش با 2 سال ضمانت پارچه تاری پودی پلی استر ژاکارد الیاف پلی استر 150 گرم تشک رویال اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان لایی ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان1.5 سانت لایی ترموفلت 1200 گرمی پلاستو فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت ارتفاع تشک رویال آرامش:  24 سانتی متر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک آرامش

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200

3,640,000 تومان 3,458,000 تومان
مشخصات تشک رویال طبی آرامش با 2 سال ضمانت پارچه تاری پودی پلی استر ژاکارد الیاف پلی استر 150 گرم تشک رویال اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان لایی ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان1.5 سانت لایی ترموفلت 1200 گرمی پلاستو فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت ارتفاع تشک رویال آرامش:  24 سانتی متر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک آرامش

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200

3,100,000 تومان 2,945,000 تومان
مشخصات تشک رویال طبی آرامش با 2 سال ضمانت پارچه تاری پودی پلی استر ژاکارد الیاف پلی استر 150 گرم تشک رویال اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان لایی ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان1.5 سانت لایی ترموفلت 1200 گرمی پلاستو فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت ارتفاع تشک رویال آرامش:  24 سانتی متر
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک آرامش

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200

3,000,000 تومان 2,850,000 تومان
مشخصات تشک رویال طبی آرامش با 2 سال ضمانت پارچه تاری پودی پلی استر ژاکارد الیاف پلی استر 150 گرم تشک رویال اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان لایی ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان1.5 سانت لایی ترموفلت 1200 گرمی پلاستو فوم مخصوص با دانسیته 80 کیلویی به قطر 16 سانت ارتفاع تشک رویال آرامش:  24 سانتی متر
4%

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200

2,900,000 تومان 2,775,000 تومان
مشخصات فنی : جنس پارچه : پارچه ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج : اسفنج 15 پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 1.5 سانت الیاف :  الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت :  پلاستو فوم با دانسیته 18 کیلویی و با قطر 16 سانتیمتر

تشکل رویال مدل سوپر کلاس

5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی اسفنجی سوپرکلاس

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200

3,400,000 تومان 3,230,000 تومان
مشخصات فنی: جنس پارچه:پارچه حلقوی بافت (گرد بافت) 800 گرمی با سطح نرم و لطیف اسفنج:اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان ، اسفنج 1.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 3.5 سانت الیاف:الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی اسفنجی سوپرکلاس

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200

5,500,000 تومان 5,225,000 تومان
مشخصات فنی: جنس پارچه:پارچه حلقوی بافت (گرد بافت) 800 گرمی با سطح نرم و لطیف اسفنج:اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان ، اسفنج 1.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 3.5 سانت الیاف:الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی اسفنجی سوپرکلاس

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200

4,900,000 تومان 4,655,000 تومان
مشخصات فنی: جنس پارچه:پارچه حلقوی بافت (گرد بافت) 800 گرمی با سطح نرم و لطیف اسفنج:اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان ، اسفنج 1.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 3.5 سانت الیاف:الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی اسفنجی سوپرکلاس

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200

6,800,000 تومان 6,460,000 تومان
مشخصات فنی: جنس پارچه:پارچه حلقوی بافت (گرد بافت) 800 گرمی با سطح نرم و لطیف اسفنج:اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان ، اسفنج 1.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 3.5 سانت الیاف:الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک طبی اسفنجی سوپرکلاس

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200

5,250,000 تومان 4,987,000 تومان
مشخصات فنی: جنس پارچه:پارچه حلقوی بافت (گرد بافت) 800 گرمی با سطح نرم و لطیف اسفنج:اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان ، اسفنج 1.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی پلی اورتان 3.5 سانت الیاف:الیاف پلی استر 150 گرمی اسکلت: اسفنج 30 کیلویی 16 سانت پلی اورتان

تشکل رویال مدل سوپر اسکای

5%
تشک رویال طبی فنری پددار سوپراسکای

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200

2,600,000 تومان 2,470,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترمو باند پلی پروپلین دیواره اسفنجی 25 کیلویی قاب فلزی به قطر 4 سانتی متر ارتفاع:26 سانت
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200

5,200,000 تومان 4,940,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترمو باند پلی پروپلین دیواره اسفنجی 25 کیلویی قاب فلزی به قطر 4 سانتی متر ارتفاع:26 سانت
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200

4,300,000 تومان 4,085,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترمو باند پلی پروپلین دیواره اسفنجی 25 کیلویی قاب فلزی به قطر 4 سانتی متر ارتفاع:26 سانت
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200

4,150,000 تومان 3,942,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترمو باند پلی پروپلین دیواره اسفنجی 25 کیلویی قاب فلزی به قطر 4 سانتی متر ارتفاع:26 سانت
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200

4,450,000 تومان 4,227,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترمو باند پلی پروپلین دیواره اسفنجی 25 کیلویی قاب فلزی به قطر 4 سانتی متر ارتفاع:26 سانت

تشکل رویال مدل مدیفوم

5%
درجه نرمی 6

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200

3,100,000 تومان 2,945,000 تومان
مشخصات فنی تشک رویال مدل مدیفوم: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتال لایه ترمو باند پلی پروپیلن اسفنج 1.5 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج 16 سانت 30 کیلویی پلی اورتان ارتفاع تشک: 23 سانت
5%
درجه نرمی 6

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200

4,450,000 تومان 4,227,000 تومان
مشخصات فنی تشک رویال مدل مدیفوم: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتال لایه ترمو باند پلی پروپیلن اسفنج 1.5 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج 16 سانت 30 کیلویی پلی اورتان ارتفاع تشک: 23 سانت
5%
درجه نرمی 6

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200

6,200,000 تومان 5,890,000 تومان
مشخصات فنی تشک رویال مدل مدیفوم: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتال لایه ترمو باند پلی پروپیلن اسفنج 1.5 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج 16 سانت 30 کیلویی پلی اورتان ارتفاع تشک: 23 سانت
5%
درجه نرمی 6

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200

4,850,000 تومان 4,607,000 تومان
مشخصات فنی تشک رویال مدل مدیفوم: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتال لایه ترمو باند پلی پروپیلن اسفنج 1.5 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج 16 سانت 30 کیلویی پلی اورتان ارتفاع تشک: 23 سانت
5%
درجه نرمی 6

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200

4,650,000 تومان 4,417,000 تومان
مشخصات فنی تشک رویال مدل مدیفوم: پارچه حلقوی بافت 800 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتال لایه ترمو باند پلی پروپیلن اسفنج 1.5 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج 16 سانت 30 کیلویی پلی اورتان ارتفاع تشک: 23 سانت

تشکل رویال مدل اسکای

5%

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200

1,880,000 تومان 1,786,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی 1.5 سانت پلی اورتان تشک رویال الیاف پلی استر 150 گرمی تشک رویال اسکلت: فنر بونل به قطر 2.2 میلیمتر ، تقویت کننده M مفتولی
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200

2,850,000 تومان 2,707,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی 1.5 سانت پلی اورتان تشک رویال الیاف پلی استر 150 گرمی تشک رویال اسکلت: فنر بونل به قطر 2.2 میلیمتر ، تقویت کننده M مفتولی
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200

3,760,000 تومان 3,572,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی 1.5 سانت پلی اورتان تشک رویال الیاف پلی استر 150 گرمی تشک رویال اسکلت: فنر بونل به قطر 2.2 میلیمتر ، تقویت کننده M مفتولی
10%

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200

3,100,000 تومان 2,790,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی 1.5 سانت پلی اورتان تشک رویال الیاف پلی استر 150 گرمی تشک رویال اسکلت: فنر بونل به قطر 2.2 میلیمتر ، تقویت کننده M مفتولی
5%

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200

2,950,000 تومان 2,802,000 تومان
پارچه تاری و پودی پلی استر ژاکارد با طرح نقش دوزی شده اسفنج رول 15 کیلویی پلی اورتان ، اسفنج 25 کیلویی 1.5 سانت پلی اورتان تشک رویال الیاف پلی استر 150 گرمی تشک رویال اسکلت: فنر بونل به قطر 2.2 میلیمتر ، تقویت کننده M مفتولی

تشکل رویال مدل رمانتیک

5%
تشک رويال مموري فوم ريباندپددار رومانتيک

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200

14,800,000 تومان 14,060,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4سانتی با دانسیته 90 کیلویی و قاب پلی اورتان اسفنج 2.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج ریباند 16سانت 80 کیلویی ارتفاع تشک 23 سانتی متر
5%
تشک رويال مموري فوم ريباندپددار رومانتيک

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160

12,950,000 تومان 12,302,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4سانتی با دانسیته 90 کیلویی و قاب پلی اورتان اسفنج 2.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج ریباند 16سانت 80 کیلویی ارتفاع تشک 23 سانتی متر
5%
تشک رويال مموري فوم ريباندپددار رومانتيک

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200

12,750,000 تومان 12,112,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4سانتی با دانسیته 90 کیلویی و قاب پلی اورتان اسفنج 2.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج ریباند 16سانت 80 کیلویی ارتفاع تشک 23 سانتی متر
5%
تشک رويال مموري فوم ريباندپددار رومانتيک

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200

12,450,000 تومان 11,827,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4سانتی با دانسیته 90 کیلویی و قاب پلی اورتان اسفنج 2.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج ریباند 16سانت 80 کیلویی ارتفاع تشک 23 سانتی متر
5%
تشک رويال مموري فوم ريباندپددار رومانتيک

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200

7,400,000 تومان 7,030,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4سانتی با دانسیته 90 کیلویی و قاب پلی اورتان اسفنج 2.5 سانت 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموفلت 1300 گرمی اسفنج ریباند 16سانت 80 کیلویی ارتفاع تشک 23 سانتی متر

تشکل رویال مدل کامفورتر

5%
اجزای تشکیل دهنده تشک کامفورت

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

9,600,000 تومان 9,120,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر در 3 ناحیه ارتفاع تشک:30 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک کامفورت

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

9,200,000 تومان 8,740,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر در 3 ناحیه ارتفاع تشک:30 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک کامفورت

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

5,700,000 تومان 5,415,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر در 3 ناحیه ارتفاع تشک:30 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک کامفورت

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

11,140,000 تومان 10,583,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر در 3 ناحیه ارتفاع تشک:30 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک کامفورت

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

9,400,000 تومان 8,930,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر در 3 ناحیه ارتفاع تشک:30 سانت

تشکل رویال مدل کاسپین

5%
اجزای تشکیل دهتده کاسپین

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

4,800,000 تومان 4,560,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی یافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی، 3.5 سانت پلی اورتان فنرپاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر ارتفاع تشک:28 سانت
5%
اجزای تشکیل دهتده کاسپین

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

8,000,000 تومان 7,600,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی یافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی، 3.5 سانت پلی اورتان فنرپاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر ارتفاع تشک:28 سانت
5%
اجزای تشکیل دهتده کاسپین

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

9,600,000 تومان 9,120,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی یافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی، 3.5 سانت پلی اورتان فنرپاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر ارتفاع تشک:28 سانت
5%
اجزای تشکیل دهتده کاسپین

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

8,500,000 تومان 8,075,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی یافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی، 3.5 سانت پلی اورتان فنرپاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر ارتفاع تشک:28 سانت
5%
اجزای تشکیل دهتده کاسپین

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

8,300,000 تومان 7,885,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی یافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلن اسفنج 25 کیلویی، 3.5 سانت پلی اورتان فنرپاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلی متر ارتفاع تشک:28 سانت

تشکل رویال مدل ریلکس

5%
اجزای تشکیل دهنده تشک ریلکس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

2,950,000 تومان 2,802,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلین لایه ترموفلت 1300 گرم فنر بونل به قطر 2.2 میلی متر قاب مهار مفتول 4 میلی متر ارتفاع تشک: 29 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک ریلکس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

4,350,000 تومان 4,132,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلین لایه ترموفلت 1300 گرم فنر بونل به قطر 2.2 میلی متر قاب مهار مفتول 4 میلی متر ارتفاع تشک: 29 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک ریلکس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

5,900,000 تومان 5,605,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلین لایه ترموفلت 1300 گرم فنر بونل به قطر 2.2 میلی متر قاب مهار مفتول 4 میلی متر ارتفاع تشک: 29 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک ریلکس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

4,900,000 تومان 4,655,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلین لایه ترموفلت 1300 گرم فنر بونل به قطر 2.2 میلی متر قاب مهار مفتول 4 میلی متر ارتفاع تشک: 29 سانت
5%
اجزای تشکیل دهنده تشک ریلکس

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

4,600,000 تومان 4,370,000 تومان
مشخصات فنی: پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی لایه ترموباند پلی پروپیلین لایه ترموفلت 1300 گرم فنر بونل به قطر 2.2 میلی متر قاب مهار مفتول 4 میلی متر ارتفاع تشک: 29 سانت

تشکل رویال مدل اسلیپ دریم

5%
تشک رویال اسلیپ دریم

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200

7,100,000 تومان 6,745,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4 سانتی با دانسیته 90 کیلویی+ قاب پلی اورتان اسفنج 5. 2 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن 80 گرمی قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلیمتر در 3 ناحیه ارتفاع تشک: 21 سانت
5%
تشک رویال اسلیپ دریم

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200

14,200,000 تومان 13,490,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4 سانتی با دانسیته 90 کیلویی+ قاب پلی اورتان اسفنج 5. 2 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن 80 گرمی قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلیمتر در 3 ناحیه ارتفاع تشک: 21 سانت
5%
تشک رویال اسلیپ دریم

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200

12,500,000 تومان 11,875,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4 سانتی با دانسیته 90 کیلویی+ قاب پلی اورتان اسفنج 5. 2 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن 80 گرمی قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلیمتر در 3 ناحیه ارتفاع تشک: 21 سانت
5%
تشک رویال اسلیپ دریم

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200

12,300,000 تومان 11,685,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4 سانتی با دانسیته 90 کیلویی+ قاب پلی اورتان اسفنج 5. 2 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن 80 گرمی قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلیمتر در 3 ناحیه ارتفاع تشک: 21 سانت
5%
تشک رویال اسلیپ دریم

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200

12,000,000 تومان 11,400,000 تومان
پارچه حلقوی بافت 1000 گرمی الیاف پلی استر 150 گرمی اسفنج رول 15 گرمی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن مموری فوم 4 سانتی با دانسیته 90 کیلویی+ قاب پلی اورتان اسفنج 5. 2 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان لایه ترموباند پلی پروپیلن 80 گرمی قاب اسفنج 7 سانتی 25 کیلویی پلی اورتان فنر پاکت اسپرینگ با مفتول 2 میلیمتر در 3 ناحیه ارتفاع تشک: 21 سانت