لیست قیمت تشک رویال همراه با تخفیف جشنواره زمستانی سال 1398

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200 1,550,000  1,472,000  78,000 
2 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200 2,900,000  2,775,000  125,000 
3 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200 3,000,000  2,850,000  150,000 
4 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200 3,100,000  2,945,000  155,000 
5 تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200 3,640,000  3,458,000  182,000 
6 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200 1,550,000  1,472,000  78,000 
7 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200 2,380,000  2,261,000  119,000 
8 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200 2,480,000  2,356,000  124,000 
9 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200 2,580,000  2,451,000  129,000 
10 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200 3,100,000  2,945,000  155,000 
11 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200 1,750,000  1,662,000  88,000 
12 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200 2,600,000  2,470,000  130,000 
13 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200 2,700,000  2,565,000  135,000 
14 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200 2,800,000  2,660,000  140,000 
15 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200 3,500,000  3,325,000  175,000 
16 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200 2,750,000  2,612,000  138,000 
17 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200 3,900,000  3,705,000  195,000 
18 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200 4,100,000  3,895,000  205,000 
19 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200 4,300,000  4,085,000  215,000 
20 تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200 5,500,000  5,225,000  275,000 
21 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200 1,880,000  1,786,000  94,000 
22 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200 2,850,000  2,707,000  143,000 
23 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200 2,950,000  2,802,000  148,000 
24 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200 3,100,000  2,945,000  155,000 
25 تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200 3,760,000  3,572,000  188,000 
26 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200 3,100,000  2,945,000  155,000 
27 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200 4,450,000  4,227,000  223,000 
28 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200 4,650,000  4,417,000  233,000 
29 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200 4,850,000  4,607,000  243,000 
30 تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200 6,200,000  5,890,000  310,000 
31 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200 2,600,000  2,470,000  130,000 
32 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200 4,150,000  3,942,000  208,000 
33 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200 4,300,000  4,085,000  215,000 
34 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200 4,450,000  4,227,000  223,000 
35 تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200 5,200,000  4,940,000  260,000 
36 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200 3,400,000  3,230,000  170,000 
37 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200 4,900,000  4,655,000  245,000 
38 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200 5,250,000  4,987,000  263,000 
39 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200 5,500,000  5,225,000  275,000 
40 تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200 6,800,000  6,460,000  340,000 
41 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 2,950,000  2,802,000  148,000 
42 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 4,350,000  4,132,000  218,000 
43 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 4,600,000  4,370,000  230,000 
44 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 4,900,000  4,655,000  245,000 
45 تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 5,900,000  5,605,000  295,000 
46 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 4,800,000  4,560,000  240,000 
47 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 8,000,000  7,600,000  400,000 
48 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 8,300,000  7,885,000  415,000 
49 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 8,500,000  8,075,000  425,000 
50 تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 9,600,000  9,120,000  480,000 
51 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200 5,700,000  5,415,000  285,000 
52 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200 9,200,000  8,740,000  460,000 
53 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200 9,400,000  8,930,000  470,000 
54 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200 9,600,000  9,120,000  480,000 
55 تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200 11,140,000  10,583,000  557,000 
56 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200 7,400,000  7,030,000  370,000 
57 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200 12,450,000  11,827,000  623,000 
58 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200 12,750,000  12,112,000  638,000 
59 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160 12,950,000  12,302,000  648,000 
60 تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200 14,800,000  14,060,000  740,000 
61 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200 7,100,000  6,745,000  355,000 
62 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200 12,000,000  11,400,000  600,000 
63 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200 12,300,000  11,685,000  615,000 
64 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200 12,500,000  11,875,000  625,000 
65 تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200 14,200,000  13,490,000  710,000