معرفی انواع مدل‌های تشک رویال

تشک رویال :

شرکت تشک رویال همان نام آشنایی است که از دیرباز به گوش ما خورده است. بله همین نام اصلی ترین نکته ای است که می‌بایست به آن توجه کنیم (شرکت تشک رویال)  بنابراین هیچ شرکتی نمی‌تواند نام خود را شرکت تشک رویال بگذارد. اما هر تشکی می‌تواند رویال باشد.

کارخانه تشک رویال کجاست؟

آدرس کارخانه تشک رویال: تهران-اسلامشهر-بزرگراه ایت الله سعیدی(جاده ساوه) میدان نماز–جاده عباس آباد – خ شهدا

لوگوی تشک رویال اصل چیست؟

دقت کنید شرکت تشک رویال تنها یک لوگو دارد و شماره ثبت آن هم زیر لوگو هک شده است.

لوگوی تشک رویال اصل

همچنین نام رویال در کنار تشک ها به این صورت درج می‌گردد:

تشکل رویال مدل پدیسان

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

2,900,000 تومان 2,754,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

4,300,000 تومان 4,084,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

6,000,000 تومان 5,699,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

4,700,000 تومان 4,464,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی پددار، مدل پدیسان، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

4,500,000 تومان 4,274,999 تومان%5 خرید

تشک رویال مدل پرنس

فروشان/خرید تشک/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

1,950,000 تومان 1,852,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید تشک/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

2,950,000 تومان 2,802,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید تشک/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

3,900,000 تومان 3,704,999 تومان%5 خرید
فروشان/خرید تشک/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

3,100,000 تومان 2,944,999 تومان%5 خرید
فروشان/خرید تشک/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل پرنس، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

3,000,000 تومان 2,849,999 تومان%5 خرید

تشک رویال مدل آسافرم

فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

1,750,000 تومان 1,662,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

2,600,000 تومان 2,469,999 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

3,500,000 تومان 3,324,999 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

2,850,000 تومان 2,707,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل آسافرم در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

2,750,000 تومان 2,612,499 تومان%5 خرید

تشک رویال مدل آرامش

فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

2,050,000 تومان 1,947,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

4,100,000 تومان 3,894,999 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک رویال

3,350,000 تومان 3,182,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز دونفره140*200

دسته بندی:تشک

3,250,000 تومان 3,087,499 تومان%5 خرید
فروشان/خرید آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی مدل آرامش در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک رویال

3,100,000 تومان 2,944,999 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل سوپر کلاس

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

3,700,000 تومان 3,514,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

5,950,000 تومان 5,652,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

5,350,000 تومان 5,082,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

7,400,000 تومان 7,029,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی، مدل سوپرکلاس، درسایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

5,700,000 تومان 5,414,999 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل سوپر اسکای

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

2,850,000 تومان 2,707,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

5,700,000 تومان 5,414,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

4,650,000 تومان 4,417,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

4,450,000 تومان 4,227,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری پددار،مدل سوپراسکای، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

4,800,000 تومان 4,559,999 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل مدیفوم

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

3,350,000 تومان 3,182,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

4,750,000 تومان 4,512,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

6,700,000 تومان 6,364,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

5,150,000 تومان 4,892,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی اسفنجی، مدل مدیفوم، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

4,950,000 تومان 4,702,499 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل اسکای

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

2,080,000 تومان 1,975,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

3,150,000 تومان 2,992,499 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

4,160,000 تومان 3,951,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

3,400,000 تومان 3,229,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری ویژه، مدل اسکای، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

3,250,000 تومان 3,087,499 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل رمانتیک

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

15,600,000 تومان 14,039,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 200*160

دسته بندی:تشک

13,500,000 تومان 12,149,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

13,300,000 تومان 11,969,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

13,000,000 تومان 11,699,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع مموری فوم (ریباند پددار)، مدل رمانتیک، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

7,800,000 تومان 7,019,999 تومان%10 خرید

تشکل رویال مدل کامفورتر

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

9,900,000 تومان 8,909,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

9,500,000 تومان 8,549,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

5,900,000 تومان 5,309,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

11,800,000 تومان 10,619,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل، مدل کامفورتر (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

9,700,000 تومان 8,729,999 تومان%10 خرید

تشکل رویال مدل کاسپین

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

4,950,000 تومان 4,454,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

8,300,000 تومان 7,469,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

9,900,000 تومان 8,909,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

8,800,000 تومان 7,919,999 تومان%10 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع فنر منفصل ، مدل کاسپین (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

8,600,000 تومان 7,739,999 تومان%10 خرید

تشکل رویال مدل ریلکس

فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

3,200,000 تومان 3,039,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

4,700,000 تومان 4,464,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

6,400,000 تومان 6,079,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک رویال

5,300,000 تومان 5,034,999 تومان%5 خرید
فروشان/آنلاین/تشک/تشک طبی/تشک فنری/

تشک رویال از نوع طبی فنری، مدل ریلکس (صادراتی)، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

5,000,000 تومان 4,749,999 تومان%5 خرید

تشکل رویال مدل اسلیپ دریم

تشک رویال اسلیپ دریم فنر منفصل

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 90*200

دسته بندی:تشک

7,400,000 تومان 6,659,999 تومان%10 خرید
تشک رویال اسلیپ دریم فنر منفصل

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 180*200

دسته بندی:تشک

14,800,000 تومان 13,319,999 تومان%10 خرید
تشک رویال اسلیپ دریم فنر منفصل

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 160*200

دسته بندی:تشک

12,950,000 تومان 11,654,999 تومان%10 خرید
تشک رویال اسلیپ دریم فنر منفصل

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز دونفره 140*200

دسته بندی:تشک

12,750,000 تومان 11,474,999 تومان%10 خرید
تشک رویال اسلیپ دریم فنر منفصل

تشک رویال ازنوع فنر منفصل و مموری فوم، مدل اسلیپ دریم، در سایز یکنفره 120*200

دسته بندی:تشک

12,500,000 تومان 11,249,999 تومان%10 خرید