تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

5 کالا

 • تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

  تشک دونفره 160×200 داتیس مدل بانجو پدد

  تشک تمام طبی با پد ژله ای کامفورت فنر متصل و مقاوم 2.2 میلی متری لایه ترموفلت 1400 گرمی فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها اسفنج دانسیته 30 با قطر 2 سانتی متر پارچه ژاکارد تخت بافت پنبه ای 420 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 200 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابه جایی دارای 5 سایز استاندارد دارای دو سال گارانتی تعویض و 8 سال خدمات…
 • تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

  تشک دونفره 180×200 داتیس مدل بانجو پدد

  تشک تمام طبی با پد ژله ای کامفورت فنر متصل و مقاوم 2.2 میلی متری لایه ترموفلت 1400 گرمی فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها اسفنج دانسیته 30 با قطر 2 سانتی متر پارچه ژاکارد تخت بافت پنبه ای 420 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 200 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابه جایی دارای 5 سایز استاندارد دارای دو سال گارانتی تعویض و 8 سال خدمات…
 • تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

  تشک دونفره 140×200 داتیس مدل بانجو پدد

  تشک تمام طبی با پد ژله ای کامفورت فنر متصل و مقاوم 2.2 میلی متری لایه ترموفلت 1400 گرمی فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها اسفنج دانسیته 30 با قطر 2 سانتی متر پارچه ژاکارد تخت بافت پنبه ای 420 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 200 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابه جایی دارای 5 سایز استاندارد دارای دو سال گارانتی تعویض و 8 سال خدمات…
 • تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

  تشک یکنفره 120×200 داتیس مدل بانجو پدد

  تشک تمام طبی با پد ژله ای کامفورت فنر متصل و مقاوم 2.2 میلی متری لایه ترموفلت 1400 گرمی فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها اسفنج دانسیته 30 با قطر 2 سانتی متر پارچه ژاکارد تخت بافت پنبه ای 420 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 200 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابه جایی دارای 5 سایز استاندارد دارای دو سال گارانتی تعویض و 8 سال خدمات…
 • تشک طبی داتیس مدل بانجو پدد

  تشک یکنفره 90×200 داتیس مدل بانجو پدد

  تشک تمام طبی با پد ژله ای کامفورت فنر متصل و مقاوم 2.2 میلی متری لایه ترموفلت 1400 گرمی فوم پلی اتیلن دانسیته 30 بین فنرها اسفنج دانسیته 30 با قطر 2 سانتی متر پارچه ژاکارد تخت بافت پنبه ای 420 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 200 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابه جایی دارای 5 سایز استاندارد دارای دو سال گارانتی تعویض و 8 سال خدمات…